חופי הכנרת - איגוד ערים כנרת


חופים בסובב כנרת - איגוד ערים כנרת

חופי איגוד ערים כינרת נפתחו ביום רביעי ה- 20.5 על פי הנחיות התו הסגול לחופי הכינרת, הכוללים הגבלה על מספר האנשים בחוף, ריחוק חברתי ושמירה על הגיינה.

פרטים וכן מידע על החופים הפנויים או הסגורים עקב תפוסה מלאה באון ליין ניתן יהיה לקבל בכוכבית כינרת
55477*

מדריך לרשימת חופי הכנרת

מחלקת ניהול ותפעול חופים- במינהלת הכנרת - עוסקת בניהול שוטף של חניוני הנופש של איגוד ערים כינרת וחופי הכינרת הפתוחים , אשר בתחום השיפוט של איגוד ערים כינרת. רוב רובם של חופי האיגוד מתופעלים ע"י המחלקה עצמה אשר מספקת שירותים רבים ומגוונים בחופים כגון: שירותי הצלה ועזרה ראשונה, שיורתי ניקיון ופינוי פסולת, שירותי אבטחה, תחזוקה שוטפת, ניהול ותפעול שוטפים במשך כל השנה.  דגש רב ניתן על נושאי הניקיון הטיפול בצמחיה ובעצים השונים ברחבי החופים, מתן שירותי אבטחה בשיתוף הדוק עם משטרת ישראל, טיפול בתחזוקת המבנים והמתקנים השונים בחוף לרבות מערכות תשתית שונות כמו חשמל, כריזה, מים, ביוב והמערכות האוטומטיות שבחניוני החופים. המחלקה אחראית על חופי הרחצה המוכרזים שבחניוני הנופש של האיגוד, מקימה תחנות הצלה ודואגת לציידן ולתפעלן בהתאם לנהלי משרד הפנים.